HOTLINE: 02033 825525

Văn bản liên quanSTTTải V/BTrích yếuNgày đăng
1
Thông báo số 2049/SNV-CCVC ngày 7/10/2020 của Sở Nôi vụ Quảng Ninh "V/v thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020" 09/10/2020
2
Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 29/07/2020