HOTLINE: 02033 825525

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 10, trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033. 825525

Email: ctdquangninh@gmail.com;

            hctd@quangninh.gov.vn