HOTLINE: 02033 825525

Khối các hội có tính chất đặc thù tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

17/01/2022 04:21:17 PM
Sáng 17/1, Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song phong trào thi đua của Khối các hội có tính chất đặc thù tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực cả về hình thức và nội dung, đáp ứng hoàn cảnh thực tế trong tình hình mới, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

13 đơn vị trong Khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh kiểm soát, khống chế thành công dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đại diện 13 đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2022, Khối các hội có tính chất đặc thù tỉnh thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó tập trung triển khai đợt thi đua sinh hoạt chính trị sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên trong 13 tổ chức Hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức triển khai ngày càng thực chất các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt quan tâm duy trì xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong các cấp hội và đội ngũ cán bộ, hội viên... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.Bài viết liên quan