HOTLINE: 02033 825525

Trang chủ > Hoạt động Hội

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh

04/10/2021 03:43:16 PM
Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh